GDB anggap Notice of Determination daripada pemilik projek 8 Conlay sebagai salah [Dagang News Online]

KUALA LUMPUR 19 April – Syarikat perkhidmatan pembinaan GDB Holdings Berhad (GDB) mengumumkan bahawa anak syarikatnya Grand Dynamic Builders Sdn Bhd (GDBSB) hari ini menerima salinan Notis Penentuan (Notice of Determination) daripada pemilik projek 8 Conlay, Damai City Sdn Bhd (DCSB) untuk menentukan Surat Anugerah bertarikh 9 November 2020 untuk pembangunan Projek 8 Conlay.

GDBSB berpendapat bahawa notis tersebut adalah salah kerana prosedur kontrak dan notis mandatori sebelum penentuan itu tidak dipatuhi.

DCSB tidak mempunyai hak untuk menentukan pekerjaan GDBSB di bawah Kontrak Utama memandangkan terdapat pelanggaran yang sedia ada dan berterusan oleh DCSB kerana kegagalan untuk melaksanakan pembayaran jumlah yang diperakui perlu dibayar dan terhutang kepada GDBSB di bawah Sijil Interim.

Sejak 24 Mac 2023, GDB telah mengalihkan dan memulakan semula kerja-kerja pembinaan untuk Menara A hanya selepas tempoh berpanjangan selama 220 hari untuk penggantungan di bawah Klausa 30.7 dan 21.4 Kontrak PAM 2006 kerana tidak menerima beberapa Sijil Interim oleh DCSB,” kata GDB.

Menurut GDB lagi, DCSB telah gagal, enggan, dan/atau mengabaikan untuk membayar baki jumlah tertunggak pada tarikh pembayaran seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian 4 Januari 2023 dan terus melanggar ketetapan.

Oleh itu, Lembaga Pengarah berpendapat bahawa Notis Penentuan yang disampaikan oleh DCSB adalah tidak wajar dan akan menentang tuntutan tersebut.

GDBSB telah menggunakan hak serta-merta untuk menentukan kontrak dengan segera dan telah menyampaikan Notis Penentuan bertarikh 19 April 2023 kepada DCSB menurut Klausa 26.2 Kontrak PAM dan Perjanjian 4 Januari 2023,” kata GDB. – DagangNews.com